อาหารเสริม

สัญญาณเตือน ปัญหาสุขภาพจากการขาด อาหารเสริม แคลเซียม

อาหารเสริม

สรรพคุณของ อาหารเสริม แคลเซียม ด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่อย่างมากมายเราต่างมีความเข้าใจกันในเบื้องต้นว่า จะช่วยให้กระดูก และซี่ฟัน มีความแข็งแรง ทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันการสึกหรอ การผุกร่อน เสริมสร้างมวลกระดูกให้กับบุคคลในทุกเพศทุกวัยกันได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีที่ท่านมีภาวะการขาด อาหารเสริม แคลเซียม ก็จะส่งผลเสียในเรื่องของความอ่อนแอต่อสุขภาพฟัน และกระดูก เราจึงควรที่จะทำการเรียนรู้มองให้เห็นถึงปัญหา จากการติดตามสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ จากการขาด อาหารเสริม แร่ธาตุสารอาหารต่าง ๆ รวมไปถึงแคลเซียม

 

ซึ่งเราจะพบได้ว่า ในกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดสาร อาหารเสริม แคลเซียมมักจะมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ จะรู้สึกถึงความอ่อนเพลีย ที่เกิดขึ้นได้ง่าย หรือการทำกิจกรรมใด ๆ จะมี อาการเหนื่อยง่าย นอนหลับพักผ่อนไม่สนิท บริเวณผิวหนังจะมีความหยาบกราน รวมไปถึงเล็บที่จะเปราะหักได้ง่าย

 

หากท่านประสบปัญหาสัญญาณเตือนในส่วนนี้ ก็อาจประเมิน หรือคาดการณ์ได้ว่าคุณกำลังขาด อาหารเสริม แคลเซียมจะต้องรีบเติมเต็มจากการหา อาหารเสริม ในประเภทนี้รับประทานเพิ่มเติมตรงไหน

 

จากปัญหาการขาด อาหารเสริม แคลเซียมเกิดปัญหาในกรณีที่รุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อมวลกระดูก ซึ่งเราจะพบได้โดยทั่วไปจากกลุ่มผู้ที่มีปัญหาโรคกระดูก ซึ่งข้อมูลสถิติข้อมูลทางการแพทย์ ได้ให้ข้อสรุปว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุในระดับ 30 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพของมวลกระดูก และในจำนวนนี้ ในคุณสุภาพสตรีจะพบผู้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ และในก็มีสุภาพบุรุษที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะมีโอกาสเกิดปัญหาในส่วนนี้ได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์

 

นี่จึงเป็นสัญญาณเตือน ที่สำคัญที่ท่านควรจะต้องหมั่นสังเกต เฝ้าติดตามหากประสบปัญหาอาการใด ๆ เกิดขึ้นอาจตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าร่างกายของเรา กำลังขาดสาร อาหารเสริม แคลเซียมกันนั้นเอง

Related Posts