อาหารเสริม

ทำความเข้าใจกับการทาน อาหารเสริม วิตามินซี ในปริมาณที่เหมาะสม

อาหารเสริม

เป็นที่ทราบกันดีว่าการรับประทาน อาหารเสริม วิตามินซี จะส่งผลดีในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทาน แต่เราก็ยังจะพบได้อีกว่า อาหารเสริม ในชนิดนี้ ยังเป็นเสมือนดาบสองคม หากท่านไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการรับประทานอย่างถูกต้อง โดยปริมาณรับประทาน อาหารเสริม วิตามินซีต่อวันนั้น จะมีการแบ่งแยกไปตามช่วงอายุของบุคคล ที่จะรับประทาน ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่งท่านจะสามารถทราบได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

  • เด็กที่มีอายุ 1-3 ปี ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 15 mg
  • เด็กที่มีอายุ 4-8 ปี ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 25 mg
  • เด็กที่มีอายุ 9-13 ปี ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 45 mg
  • สุภาพสตรีที่มีอายุ 14 ถึง 18 ปี ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 65 mg
  • สุภาพสตรีที่มีอายุ 19 ปี ขึ้นไป ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 75 mg
  • สุภาพบุรุษที่มีอายุ 14 ถึง 18 ปี ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 75 mg
  • สุภาพบุรุษที่มีอายุ 19 ปี ขึ้นไป ปริมาณรับประทานต่อวันที่เหมาะสม จะอยู่ที่ 90 mg

 

จากสัดส่วนในการรับประทาน อาหารเสริม ข้างต้นที่เราได้อธิบายให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบท่านควรเลือกรับประทานให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการรับประทาน อาหารเสริม วิตามินซี ที่มากจนเกินไปอาจส่งผลในเรื่องของการตกค้าง ที่จะเกิดการระคายเคือง หรือเกิดปัญหาอาการเจ็บปวดในบริเวณช่องท้องของเราได้

Related Posts